BASİT YARGILAMA USULÜNÜN ÜLKEMİZDE UYGULANMASI

30

 

Basit Yargılama Usulünün ülkemizde uygulanmaya başlamasından önce, her çeşit suç ve kovuşturma dosyası için uzun uzadıya duruşmalı yargılamalar yapılmakta, suçun karmaşık olup olmadığı ya da yargılama sonucunda ortaya çıkacak ceza dikkate alınmadan aynı yargılama usulleri uygulanmaktaydı. Harcanması gereken sarf, zaman ve emek basit dosyalarda harcanmaktaydı. Bu da daha karmaşık kovuşturmalar için yeterli zaman ayrılamamasına sebebiyet verebilmekteydi.

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden çıkan içtihatlarda özellikle inandırıcılık konusunda sıkıntı olmayan, karmaşıklıktan uzak ya da kovuşturma konusu olaylarla ilgili tartışmaya gerek olmayan teknik davalarla, taraf beyanları ve diğer belgelerle kolay, adaletli ve makul bir şeklide kararların verilebileceği dava dosyalarında duruşma yapılmasının gerekli olmayabileceği yönünde görüşler bildirilmiştir.

 

Basit Yargılama Usulü;

➢Belirli ağırlığa ulaşmamış suçlar bakımından,

➢Duruşma yapılmaksızın,

➢Yazılı beyan ve savunma esasına dayanan,

➢Bazı yargılama prosedürlerinin yer almadığı,

➢Yargı mercilerine emek ve vakit tasarrufu sağlayan, bir yargılama usulüdür.

 

Uygulanması planlanan suç tipleri;

› Sadece adli para cezasının gerektiren suçlar,

› Hapis cezaları bakımından ise; Kanunda gösterilen soyut cezası iki yıl veya daha az süreli hapis cezaları

› Adli para cezası ile birlikte veya adli para cezasının seçenek olarak uygulandığı hapis cezalarında ise yine soyut cezanın iki yıl veya daha az süreli olduğu suç tiplerine basit muhakeme usulü uygulanabilecektir.

 

Daha fazla hukuki bilgi için BURAYA tıklayabilirsiniz.

Mustafa Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir