Şentop: Göç ve mülteci sorununu birçok devlet görmezden gelmeye devam ediyor..haberini oku

Türkiye hatri sayilir büyüklükte millet Meclisi’nin (TBMM) ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile Şişli’deki tek otelde ortaklaşa düzen eden Küresel Parlamenter Göç Konferansı bu erken nihayet buldu. Bir gün evvel başlayan konferansın nihayet gününde kapanış konuşmasını TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Başkanı Mustafa Şentop yaptı. Gana Birinci Meclis reis Yardımcısı konferans raportörü Joseph Osei Owusu da konferans neticeleri ile alakalı değerlendirmede bulundu.

Kapanış konuşmasını yapan TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Başkanı Mustafa Şentop, toplantıda kamuoyunu ilgilendiren göç ile alakalı mesuliyet ve adil yük paylaşımı, göçmenlerin güncel durumu, düzensiz göçle birlikte oluşan sınır aşan suçlarla ugras ve mecburi göçe kalıcı çözüm oluşturmak benzeri çok mühim konuların ele alındığını söyledi.

“YILLIK YENİDEN YERLEŞTİRME ORANLARININ ARTIRILMASI GEREKİR”

Şentop, şu ifadeleri kullandı:

* “Belirlenen beynelmilel haklar kaideleri çerçevesinde mültecileri usulüne ahenk gösteren ve adil tek şekilde ülkelerimize onay ederek ama dayanışmayı gerçekleştirmiş oluruz. Bu şekilde ülkemiz başta olmak üzere belli ülkeler üzerindeki ağır göç yükünü hafifletilmesi ve adil külfet paylaşımının sağlanması gerekir.

* Külfet paylaşımının Yalnızca Parasal yardımlarla sınırlı kalmaması gerekir. Bu çerçevede her ülkenin ulusal taktigine göre belirlediği ama hayat genelindeki sığınmacı nüfusuna oranla çok minik var olan senelik tekrar yerleştirme oranlarının da artırılması gerekir.

* Düzensiz göçle mücadelede tek başka mühim unsur, sınır güvenliğinin güçlendirilmesidir. Bu anlamda, ağırbaşlı tek göç baskısı altında var olan ülkemiz nihayet senelerde doğu hududuna çok hatri sayilir büyüklükte yatırımlar yaptı ve yapmaya ayni ritimde devam ediyor.”

“GÖÇMENLERİN HAKLARINA YÖNELİK İHLALLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ GEREKİR”

Şentop, şöyle konuştu:

* “Tabiatıyla düzensiz göçle mücadelede sınır güvenliği sağlanırken, göçmenlerin haklarına baz alinarak ihlallerin de önüne geçilmesi gerekir. Bu bağlamda gerçekçi, denetleyici mekanizmalar yasama geçirilmelidir.

* tekrar aynı şekilde, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadelenin üzerinde ehemmiyetle durulması ve bu örgütlü suçlar amaciyla beynelmilel iş birliğinin güçlendirilmesi yasamsal önem istek etmektedir.

* Göçmen ve mültecilerin bulundukları ülkelerde topluma ahenk sağlamaları, eğitim, sağlık benzeri esas haklardan eşit derecede faydalanmaları benzeri hususlar da üzerinde ehemmiyetle durulması koşul olan başka konulardır.

* Şüphesiz, sekiz senedir yeryüzünde en çok mülteciye ev sahipliği yapan ve düzensiz göçle ugras alanında ağırbaşlı tek deney edinen ve göç probleminin nasıl ele alınması gerektiği noktasında referans memleket var olan Türkiye, bu alandaki deney paylaşımına her daim açık olduğunu bu konferans vesileyle tek sefer dahada göstermiştir.”

“BİRÇOK hükümet GÖÇ VE MÜLTECİ KONUSUNU GÖRMEZDEN GELMEYE ayni ritimde devam EDİYOR”

Şentop, konuşmasına şöyle ayni ritimde devam etti:

* “Ne yazık ki göç ve sığınmacı konusu insanlığın müsterek mevzusu olması gerekirken, Bir hayli hükümet bu meselesi görmezden gelmeye ayni ritimde devam etmekte veyahut özellikle nihayet dönemlerde şahit olduğumuz benzeri dahada ileri gittikçe art itmelerle insanlık dışı uygulamalara imzasini atıyor.

* Eşitlik ve ayrımcılık yasağı kağıt üzerinde kalıyor, ön yargılar, yabancı düşmanlığı ve çifte standartlar ise zihinlerdeki yerleşik kodlar olarak alana çıkıyor. Bu anlamda, muhacirlere baz alinarak bu insanlık dışı uygulamalara karşı da sesimizi yükseltmemiz, bu noktada müsterek ugras etmemiz ve farkındalık yaratmamız nihayet derece önem kazanmaktadır.”

“AYRIMCILIĞIN ENGELLENMESİ HEPİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR İNSANLIK VE VİCDAN GÖREVİDİR”

Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:

* “Göçmen karşıtlığı ile birlikte ve aynı zihinsel ve kültürel kodlardan beslenen, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı neticesi yaşanan ayrımcılığın bütün hukuki imkanlarla engellenmesi her birimiz amaciyla mühim tek insanlık ve kalp görevidir.

* özellikle nihayet senelerde karşı karşıya olduğumuz art itme hadiseleri Ne yazık ki şu vakit Avrupada yaygın tek uygulama haline gelmiş durumdadır. Bir takım ülkeler, bu erken göçe kaynaklık eden ülkelere müdahale ederek, onların kaynaklarını Tamamiyle sömürerek, yurtlarını talan ederek ve bütün asagi yapı ve üst yapılarını ortadan kaldırarak Zamanıyla bu ülkeleri yaşanmaz vaziyete getirmişlerdi.

* bu erken yerlerini ve yurtlarını terk edip her tehlikeyi göze alarak hudutları aşıp göç yollarına düşen bu insanların dramının en hatri sayilir büyüklükte sorumlusu bu ülkelerdir.

* Bu ülkeler, bu erken de neden oldukları bu yıkımların sorumluluğunu almak yerine, göç yükünü ve bedelini çevre ülkelerin sırtına yüklemeye çalışmaktadırlar. Bu durum insani, vicdani, ahlaki, hukuki, sürdürülebilir değildir.”

Şentop, “Bütün ülkelerin hakları ve menfaatleri olduğu benzeri tekrar bütün ülkelerin görevleri ve sorumlulukları vardır. Bu hakikat kendini zorlukla onay ettirecek civarindan tesirli vaziyete gelmiştir. Konferansımızın, dünyamızın refahı ve istikrarına, ülkelerimizin ve halklarımızın sağlık, huzur ve barış içinde hayatlarına ayni ritimde devam etmelerine katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi. (DHA)

Yazar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.